Prodajni pogoji spletne trgovine MEL DENT, d.o.o.

Sledeči navedeni prodajni pogoji (v nadaljevanju poimenovani kot Prodajni pogoji) urejajo in določajo nakupe izdelkov v spletni trgovini MEL DENT (https://www.mel-dent.si/trgovina/). Spletno trgovino upravlja družba MEL DENT zasebne zobozdravstvene in druge storitve d.o.o., Ulica Juleta Gabrovška 19, 4000 Kranj, z matično številko 2316064000 (navedena družba v nadaljevanju poimenovana kot MEL DENT). 

Uporabnika zavezujejo ti Prodajni pogoji, ki so veljavni od trenutka oddaje spletnega naročila. Priporočamo vam, da pred oddajo naročila preberete Prodajne pogoje. Če se s čimerkoli v njih ne strinjate predlagamo, da naročila ne oddajte ali se pred tem posvetujete in preverite možnosti.

Ponudba izdelkov

Seznam in zalogo izdelkov v spletni trgovini se trudimo ves čas osveževati, vendar ne dajemo jamstva, da so podatki v spletni trgovini v danem trenutku v celoti pravilni in aktualni. V primeru naročila izdelka, ki ni na zalogi, bomo uporabnika nemudoma obvestili in se dogovorili o ustreznem nadaljnjemu postopanju. 

Oddaja naročila

S klikom na »oddaj naročilo« uporabnik odda zavezujoče naročilo za izdelke v svoji košarici. Oddaja naročila je pogojena z obveznostjo plačila. Pred oddajo naročila mora uporabnik sprejeti navedene prodajne pogoje. 

Po oddaji naročila vam bomo takoj poslali potrditev naročila po elektronski pošti. Zavezujoča pogodba je sklenjena, ko od nas prejmete to potrditev naročila. 

Za nakup v spletni trgovini ni potrebna registracija.

Cena in načini plačila

Vse cene so izražene v EUR. Vse cene že vključujejo DDV. Stroški dostave niso vključeni v ceno. Glede stroškov dostave glejte poglavje Dostavni pogoji spodaj.

Spletna trgovina omogoča naslednje načine plačila: 

  • plačilo po predračunu; 
  • plačilo s kreditno kartico; 
  • plačilo preko storitve PayPal. 

Kakršnekoli stroške, povezane z denarnimi transakcijami, krije uporabnik. 

Dostavni pogoji

Strošek dostave izdelka in predviden dobavni rok se izpišeta v košarici pred oddajo naročila. Dostava izdelkov je omogočena le na ozemlju držav članic Evropske unije.  

Dostavo opravlja zunanji izvajalec poštnih storitev.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od nakupa oziroma pogodbe.

Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. V primeru naročila več kosov blaga odstopni rok teče od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti družbo MEL DENT zasebne zobozdravstvene in druge storitve d.o.o., Ulica Juleta Gabrovška 19, 4000 Kranj, (telefonska št.: 00386 40 505 777, email: melita.franko@mel-dent.si o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti). 

V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi spodnji vzorec odstopne izjave: 

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE 

Družba MEL DENT zasebne zobozdravstvene in druge storitve d.o.o., Ulica Juleta Gabrovška 19, 4000 Kranj, (telefonska št.: 040 505 777, e-mail: melita.franko@mel-dent.si) 

Obveščam/obveščamo vas, da odstopam/odstopamo od pogodbe za prodajo tega blaga (*). Blago je bilo naročeno dne (*)/prejeto dne (*). 

Ime potrošnika/potrošnikov: 

Naslov potrošnika/potrošnikov:

Podpis potrošnika/potrošnikov (samo, če se obrazec pošlje v papirni obliki) 

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

  1. Učinki odstopa od pogodbe

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca). Tako povračilo prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil prodajalca o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. 

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik, razen v primeru, ko pride do vračila zaradi napake pri odpošiljanju s strani prodajalca (npr. če so odposlani napačni izdelki).

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. 

Pravica do odstopa od pogodbe ne obstaja pri pogodbah za zapečateno blago, ki je bilo po dostavi odprto in zaradi higienskih razlogov ni primerno za vračilo.

Ostale določbe

Za navedene prodajne pogoje velja slovensko pravo oziroma zakonodaja.

Družba MEL DENT si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni prodajne pogoje. Spremenjeni prodajni pogoji bodo objavljeni v spletni trgovini. Uporabnika zavezujejo prodajni pogoji, ki so v veljavi v času oddaje naročila. 

Povezava na platformo Evropske komisije v skladu z Uredbo o spletnem reševanju potrošniških sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Obvestilo v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov: Družba MEL DENT ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov in v takšnih izvensodnih postopkih ne želi sodelovati.

Nazadnje posodobljeno: 14. 2. 2022