Najpogostejša vprašanja in klinični primeri

Kako prevleke pritrjujemo na implantat?

Pri nadgradnji implantatov poznamo dva načina pritrjevanja prevlek:

1. Abutment (opornik) najprej privijačimo v implantat in nato nanj prevleko cementiramo.

Cementirana prevleka na implantat
2. Abutment (opornik) je del prevleke in ju kot celoto na implantat privijačimo.

Vijačena prevleka na implantat
V naši ambulanti se najpogosteje odločamo za izdelavo individualnih abutmentov iz cirkonija, ki jih skupaj s prevleko privijačimo na implantat.

Zakaj dajemo v naši ambulanti prednost metodi vijačenja prevlek na implantate?

Pri cementiranju prevlek na implantat lahko pride do zatekanja cementa pod dlesen. Tega cementa včasih ne moremo v celoti odstraniti, zato draži dlesen in posledično pride do vnetja okoliških tkiv. Cement se na spoju prevleke in abutmenta lahko z leti nekoliko raztopi, kar pomeni, da na tem mestu nastane majhna reža, posledica katere pa je lahko vnetje okoliških tkiv.

Pri vijačenju pa prevleke na implantat ni potrebno cementirati, zato v tem primeru vnetij, povezanih z uporabo cementa, ni.

V določenih primerih za pritrjevanje prevlek ne moremo izbrati metode vijačenja, zato se takrat moramo odločiti za postopek cementiranja (neustrezen kot lege implantata, odprtina za vijačenje na vidni ploskvi prevleke ipd.).


Cementirana prevleka
(vnetje kot posledica ostanka cementa)

Vijačena prevleka
(problema vnetja ni, saj cement ni potreben)

Kakšna je prednost individualno izdelanih abutmentov – CAD-CAM tehnologija?

Poznamo dva tipa abutmentov – konfekcijske, ki jih lahko kupimo, ter individualne, ki jih izdelamo po meri.

Prednost individualnih abutmentov je, da je vsak individualno prilagojen obliki vaše dlesni in se ji v primerjavi s konfekcijskimi abutmenti veliko bolje prilega. Posledica je hitrejša prilagoditev dlesni, zato so vnetja ob implantatih redka. Boljše prileganje individualnih abutmentov dolgoročno pomeni tudi počasnejši umik dlesni, manj vnetij, manjšo izgubo kosti in posledično tudi daljšo življenjsko dobo implantata.

 Konfekcijski abutment  (levo) in individualni abutment (desno)

Zakaj raje uporabimo cirkonske abutmente namesto kovinskih?

Možne posledice, vidne takoj:

Če je dlesen ob implantatu tanka, se lahko zgodi, da kovinski abutment odseva skozi dlesen. Dlesen je zato na pogled siva.

Pri cirkonskih abutmentih pojava sivo »obarvane« dlesni ni.

Možne posledice, vidne čez nekaj let:

Ko se dlesen z leti počasi umakne oz. se njen nivo zniža, postane rob abutmenta viden. Pri kovinskih abutmentih je ta rob temno sive (kovinske) barve.

Pri cirkonskih abutmentih pa je ta rob bele barve in se ga zato skoraj ne opazi.

Cirkonski abutmenti imajo v primerjavi s kovinskimi dobro trdnost, boljšo estetiko in boljšo biokompatibilnost.

Kaj naredimo v primeru hudega vnetja tkiv ob implantatu?

V primeru večjih težav zaradi vnetja okoliških tkiv (dlesen in kost) je treba prevleko in abutment  odstraniti, preveriti obseg vnetja in težave z laserjem oz. kirurško odpraviti.

1.) Če je prevleka na implantat cementirana, se ta med odstranjevanjem pogosto uniči. V takem primeru namestitev iste prevleke po odpravi težav ni mogoča in je treba izdelati novo prevleko.

2.) Prevleke, ki so na implantat privijačene, lahko v primeru večjih težav ob implantatu preprosto odvijačimo, težave odpravimo in obstoječo prevleko privijačimo nazaj.

Ali je možno implantat izgubiti?

Po namestitvi implantatov je treba redno opravljati kontrole pri zobozdravniku, saj se pogosto zgodi, da težav (vnetja ob implantatu) pacient sploh ne občuti in ne prepozna.

Vnetje dlesni ob implantatu imenujemo periimplantni mukozitis, če pa se vnetje razširi in pride tudi do izgube kosti, pa govorimo o periimplantitisu.

 Zdravo tkivo ob implantatu  Periimplantni mukozitis
(vnetje dlesni ob implantatu)
 Periimplantitis
(vnetje dlesni in izguba kosti ob implantatu)

Vnetja dlesni je treba zdraviti, saj s tem preprečimo izgubo implantata.

Zdravljenje periimplantnega mukozitisa zajema:

  1. izboljšanje vsakodnevnega čiščenja pacienta (nitkanje in uporaba medzobnih ščetk ipd.),
  2. obisk pri ustnem higieniku (uporaba plastičnih ultrasoničnih konic, posebnih kiret ipd.).

Zdravljenje periimplantitisa zajema:

  1. izboljšanje vsakodnevnega čiščenja pacienta (nitkanje in uporaba medzobnih ščetk ipd.),
  2. obisk pri ustnem higieniku (uporaba plastičnih ultrasoničnih konic, posebnih kiret ipd.),
  3. lasersko zdravljenje,
  4. kirurško zdravljenje.

Kaj je treba vedeti o zdravljenju periimplantitisa z laserjem?

Kaj je treba vedeti o zdravljenju periimplantitisa z laserjem ?

Za učinkovito zdravljenje periimplantitisa potrebujemo dve vrsti laserja:

  1. laser za trda in mehka tkiva – Er:YAG
  2.  laser za mehka tkiva – Nd:YAG.

1. Z laserjem Er:YAG:

2. Z laserjem Nd:YAG:

Z laserjem Nd:YAG ne moremo odstraniti obolele kosti, prav tako z Nd:YAG-om ni mogoče čiščenje površine implantata, saj bi površino implantata pri tem poškodovali.

Zato je za učinkovito zdravljenje periimplantitisa laser Er:YAG nujno potreben.

Najboljše rezultate pri zdravljenju periimplantitisa dobimo s kombinacijo kirurškega posega in laserjev Er:YAG in Nd:YAG:

Klinični primeri iz naše ordinacije

Izdelava fiksne protetične rešitve na implantatih

Pregled korakov od stanja pred posegom do zaključka posega. Rezultat sta dva individualna abutmenta iz cirkonija, ki smo ju skupaj s prevlekama privijačili na implantata.


Stanje pred kirurškim posegom. Treba je bilo izpuliti spodnji desni zob na rentgenski sliki.

Stanje po kirurškem posegu. Na mesto manjkajočih zob sta vstavljena dva implantata.

V implantata sta vstavljena oblikovalca dlesni, ki poskrbita, da se dlesen primerno oblikuje.

Nekoliko preveč razraslo dlesen ob implantatih smo z laserjem Er:YAG odstranili.

2 dni po posegu. Dlesen se celi.

7 dni po posegu. Dlesen je zaceljena.

CAD-CAM model cirkon ogrodja.

Cirkonsko ogrodje na modelu.

Preizkus ustreznosti cirkonskega ogrodja.

CAD-CAM model končanih prevlek.

Končane prevleke na modelu.

Končane prevleke na implantata privijačimo.

Odprtini za dostop do vijakov zapremo z belimi plombami.

Imate dodatna vprašanja? Nanje vam lahko najbolje odgovorimo po pregledu in pogovoru z vami, ko bomo točno poznali vaše želje in videli stanje vaših zob.

Naročite se na posvet

INFORMACIJE