Naročanje in čakalne dobe

Zaradi lažjega naročanja in nemotenega dela paciente prosimo, da navedejo natančen opis težav.

BOLEČINA
(zob boli sam od sebe, pacient ima
oteklino, proteza žuli, poči ipd.).
TEŽAVA
(zob boli na dražljaj, izpadla
je plomba, proteza se snema ipd.).
NI TEŽAV
(redni letni pregled)
KONCESIJSKO
NAROČANJE
Tel.: 04 2082 432
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
v tednu klica
čez 5 mesecev
.
.
v mesecu klica
čez 5 mesecev
.
.
/
čez 5 mesecev
SAMOPLAČNISKO
NAROČANJE
Tel.: 040 505 777
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:

čakalne dobe ni

.
.

čakalne dobe ni

.
.

čakalne dobe ni

BOLEČINA
(zob boli sam od sebe, pacient ima
oteklino, proteza žuli, poči ipd.).
KONCESIJSKO
NAROČANJE
Tel.: 04 2082 432
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
v tednu klica
čez 4 mesece
SAMOPLAČNISKO
NAROČANJE
Tel.: 040 505 777
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
čakalne dobe ni
TEŽAVA
(zob boli na dražljaj, izpadla
je plomba, proteza se snema ipd.).
KONCESIJSKO
NAROČANJE
Tel.: 04 2082 432
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
v tednu klica
čez 4 mesece
SAMOPLAČNISKO
NAROČANJE
Tel.: 040 505 777
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
čakalne dobe ni
NI TEŽAV
(redni letni pregled)
KONCESIJSKO
NAROČANJE
Tel.: 04 2082 432
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
/
čez 4 mesece
SAMOPLAČNISKO
NAROČANJE
Tel.: 040 505 777
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
čakalne dobe ni
BOLEČINA
(zob boli sam od sebe, pacient ima
oteklino, proteza žuli, poči ipd.).
KONCESIJSKO
NAROČANJE
Tel.: 04 2082 432
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
v tednu klica
čez 4 mesece
SAMOPLAČNISKO
NAROČANJE
Tel.: 040 505 777
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
čakalne dobe ni
TEŽAVA
(zob boli na dražljaj, izpadla
je plomba, proteza se snema ipd.).
KONCESIJSKO
NAROČANJE
Tel.: 04 2082 432
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
v tednu klica
čez 4 mesece
SAMOPLAČNISKO
NAROČANJE
Tel.: 040 505 777
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
čakalne dobe ni
NI TEŽAV
(redni letni pregled)
KONCESIJSKO
NAROČANJE
Tel.: 04 2082 432
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
/
čez 4 mesece
SAMOPLAČNISKO
NAROČANJE
Tel.: 040 505 777
NEPRIJETNOST obravnavamo:
NASLEDNJI ZOB obravnavamo:
čakalne dobe ni

KONCESIJSKO TELEFONSKO NAROČANJE

V času koncesijskega telefonskega naročanja (v ponedeljek in torek med 12:30 in 13:30, od srede do petka med 7:00 in 7:30) je zobna asistentka dosegljiva za vaše telefonske klice (informacije, naroča­nje, prenaročanje, naročilo napotnic in podobno) na telefonski številki 04 2082 432.

Preostanek delovnika izven zgoraj navedenih ur se koncesijska zobna asistentka ne more vedno oglasiti na vaš telefonski klic, saj asistira zobozdravnici.

NOVI PACIENTI ZA KONCESIJSKO AMBULANTO

Za koncesijo je v naši ambulanti vpisanih več kot 2.000 pacientov, kar je več kot 10 % nad povprečjem, zato je koncesija polno zasedena.